Για ένα σύγχρονο δήμο Ιωαννιτών

Δέκα (και πλέον) προτάσεις για τη δημιουργική ανασυγκρότηση του δήμου Ιωαννιτών με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και έμφαση στην καινοτομία και την τεχνολογία.

Πρόταση 1 - Κατάρτιση master plan
Πρόταση 1
Κατάρτιση master plan

Ένας σύγχρονος δήμος ξέρει που βαδίζει, ποιοι οι τομείς ενδιαφέροντος, ποιες οι δυνατότητες ανάπτυξης και το επικοινωνεί προς όλους.

 • Καταγραφή των στόχων για τα επόμενα 5, 10, 25 χρόνια
 • Δημιουργία δεικτών επιδόσεων για όλους τους βασικούς στόχους
 • Αναμόρφωση οργανογράμματος ανθρώπινου προσωπικού
 • Εντοπισμός νέων υπηρεσιών που πρέπει να αναπτυχθουν τα επόμενα χρόνια
 • Δημιουργία ιστοσελίδας για την καταγραφή και παρουσίαση των ανωτέρω
Πρόταση 2 - Υιοθέτηση του Lean ως μοντέλο διοίκησης
Πρόταση 2
Υιοθέτηση του Lean ως μοντέλο διοίκησης

Ένας σύγχρονος δήμος απελευθερώνει δυνάμεις χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό του βελτιώνοντας συνεχώς τις δεξιότητες.

 • Καταγραφή δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανθρώπινων πόρων
 • Καταγραφή υπαρχουσών διαδικασιών και διεργασιών
 • Εντοπισμός διαδικασιών και διεργασιών που απορροφούν πόρους χωρίς να προσθέτουν αξία (waste)
 • Εναρμονισμός των υπηρεσιών με τις απαιτήσεις των πολιτών (pull system)
 • Ολιστική αντιμετώπιση δραστηριοτήτων του δήμου
 • Στρατηγική του δήμου εστιασμένη στον πολίτη
 • Επίπεδες δομές οργάνωσης
Πρόταση 3 - Υιοθέτηση μοντέλου διοίκησης Lean
Πρόταση 3
Ψηφιοποίηση διαδικασιών και υπηρεσιών

Ένας σύγχρονος δήμος προσφέρει στους δημότες τη δυνατότητα ψηφιακής ολοκλήρωσης υπηρεσιών και διαδικασιών χωρίς να χρειάζεται επαφή με υπαλλήλους.

 • Πρόσληψη Επικεφαλής Τμήματος Πληροφορικής (CIO) με 3+2 έτη θητεία
 • Ψηφιακή μοντελοποίηση διαδικασιών, διεργασιών και ανθρώπινων πόρων
 • Αναμόρφωση διαδικασιών/διεργασιών για ολοκλήρωση εξ’ αποστάσεως (τηλεφώνου, ταχυδρομείου, ιστοσελίδας)
 • Αναμόρφωση δομών/υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού
Πρόταση 4 - Ανάπτυξη πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού
Πρόταση 4
Ανάπτυξη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού

Ένας σύγχρονος δήμος έχει υποχρέωση να προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό.

 • Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Δημιουργία υπηρεσίας διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης
 • Ανάπτυξη περιεχομένου και δημιουργία μαθημάτων
 • Προσφορά υπηρεσίας σε άλλους δήμους της Ελλάδας για εμπορική εκμετάλλευση
Πρόταση 5 - Δημιουργία ομάδας (ψηφιακού) μάρκετινγκ
Πρόταση 5
Δημιουργία ομάδας (ψηφιακού) μάρκετινγκ

Ένας σύγχρονος δήμος έχει ομάδα αφοσιωμένη με τη προώθησή του και στελεχωμένη με κατάλληλα καταρτισμένους επαγγελματίες.

 • Πρόσληψη Επικεφαλής Τμήματος Μάρκετινγκ (CMO) με 3+2 έτη θητεία
 • Στελέχωση με επαγγελματίες με ειδίκευση στις νέες τεχνολογίες
 • Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ψηφιακών καναλιών μαρκετινγκ
 • Προδραστική ανίχνευση τάσεων στα κοινωνικά δίκτυα (social listening)
Πρόταση 6 - Ανάπτυξη κατάλληλης και σύγχρονης ιστοσελίδας
Πρόταση 6
Ανάπτυξη κατάλληλης και σύγχρονης ιστοσελίδας

Ένας σύγχρονος δήμος έχει ψηφιακή παρουσία η οποία επιτρέπει στους δημότες πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες και στους επισκέπτες να ενημερώνονται σχετικά με τη πόλη.

 • Ενημέρωση επισκεπτών για το που μπορούν να επισκεφθούν, να φάνε, να διασκεδάσουν, εκδηλώσεις και νέα
 • Επιμέλεια ψηφιακού περιεχομένου για τουριστική ανάπτυξη (εκδρομές, ανά θεματική, ανά εποχή, κτλ)
 • Διάθεση περιεχομένου σε γλώσσες των τουριστικών αγορών ενδιαφέροντος (πχ τούρκικα, εβραϊκά, αλβανικά)
 • Ενσωμάτωση ψηφιακών υπηρεσιών (πχ αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων) και συναλλαγών μέσω της ιστοσελίδας (εισιτήρια για το καραβάκι, πληρωμές κλήσεων).
Πρόταση 7 - Ενδυνάμωση οργανώσεων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών
Πρόταση 7
Ενδυνάμωση οργανώσεων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών

Ένας σύγχρονος δήμος προωθεί και ενδυναμώνει τις οργανώσεις και τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών.

 • Παραχώρηση χώρου για την λειτουργία οργανώσεων και ομάδων
 • Παροχή επαγγελματικής υποστήριξης σε οργανώσεις και ομάδες ενεργών πολιτών
 • Παροχή δυνατοτήτων δικτύωσης και πρόσβασης σε mentoring και coaching
 • Δημιουργία κεφαλαίου έναρξης για την επιχορήγηση νέων οργανώσεων και ομάδων
 • Υποστήριξη ψηφιακού μετασχηματισμού υφιστάμενων οργανισμών, οργανώσεων και ομάδων με τεχνογνωσία.
Πρόταση 8 - Ενδυνάμωση νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων
Πρόταση 8
Ενδυνάμωση επιχειρηματικότητας, νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων

Ένας σύγχρονος δήμος προωθεί και ενδυναμώνει νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις.

 • Δημιουργία συνεργατικού χώρου φιλοξενίας νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων
 • Παροχή επαγγελματικής υποστήριξης σε νέες νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις
 • Παροχή δυνατοτήτων δικτύωσης και πρόσβασης σε mentoring και coaching
 • Δημιουργία κεφαλαίου έναρξης για την επιχορήγηση νέων νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων
 • Υποστήριξη ψηφιακού μετασχηματισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων με τεχνογνωσία
Πρόταση 9 - Ανάπτυξη της έξυπνης πόλης
Πρόταση 9
Ανάπτυξη της έξυπνης πόλης

Ένας σύγχρονος δήμος δημιουργεί δείκτες επιδόσεων και τους παρακολουθεί για την επίτευξη των στόχων του.

 • Δημιουργία ηλεκτρονικού dashboard για την συνοπτική παρουσίαση και παρακολούθηση δεικτών
 • Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για δείκτες σχετικα με το περιβάλλον
 • Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για δείκτες σχετικά με την ποιότητα ζωής
 • Ενσωμάτωση τεχνολογιών έξυπνης πόλης
Πρόταση 10 - Ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας
Πρόταση 10
Ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας

Ένας σύγχρονος δήμος λειτουργεί με διαφάνεια και επιτρέπει στους πολίτες πλήρη πρόσβαση για να ενισχύει τη λογοδοσία.

 • Μαγνητοφώνηση όλων των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου
 • Αποδελτίωση όλων των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου
 • Διάθεση όλου του περιεχομένου μέσα από την ιστοσελίδα
 • Δημιουργία μηχανής αναζήτησης σημασιολογικών δεδομένων (πρόσωπα, τοποθεσίες, κτλ)
 • Υιοθέτηση ανοικτών δεδομένων από όλες τις δομές και υπηρεσίες
Πρόταση 11 - Δημιουργία Ioannina Pass
Πρόταση 11
Δημιουργία Ioannina Pass

Ένας σύγχρονος δήμος κατευθύνει τους επισκέπτες του και δημιουργεί υπηρεσίες που εξασφαλίζουν έσοδα.

 • Ενοποίηση σε ένα πάσο εισιτηρίων εισόδου όλων των διαθέσιμων μουσείων, αρχαιολογικών και καλλιτεχνικών χώρων, σημείων ενδιαφέροντος
 • Ενοποίηση σε μία κάρτα διαδρομών όλων των μετακινήσεων των επισκεπτών (αστικό, νησί)
 • Δημιουργία park and ride στην είσοδο της πόλης που θα αφήνουν οι επισκέπτες τα αυτοκίνητά τους και χρήση μέσων συγκοινωνίας
Πρόταση 12 - Ανάπτυξη συνεργασιών με ιδιωτικούς φορείς
Πρόταση 12
Ανάπτυξη συνεργασιών με ιδιωτικούς φορείς

Ένας σύγχρονος δήμος αντλεί πόρους και χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα.

 • Δικτύωση δήμου με τμήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ήπειρο
 • Δημιουργία καναλιών ενίσχυσης για την συντήρηση πρασίνου, οδών και δομών
 • Δημιουργία πλαισίου ιδιωτικής εμπορικής εκμετάλλευσης περιουσιακών στοιχείων του δήμου